Ulotki

Ulotki - Jak przygotować plik do druku

Projekty ulotek przyjmujemy w następujących formatach:
wektor: PDF (preferowany), EPS (Illustrator do CS6)
bitmap: JPG, JPEG, PNG, TIFF

 • pliki należy przygotowywać w skali 1:1,
 • kolor w trybie CMYK,
 • bez dodatkowych profili kolorystycznych i kolorów np. Pantone,
 • wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe,
 • rozdzielczość elementów rastrowych (zdjęcia, grafiki, bitmapy) 300 dpi,
 • spady po 2 mm z każdej strony jeżeli grafika dochodzi do krawędzi formatu,
 • spady nie są konieczne, gdy projekt nie ma zdjęć, teł i innych elementów dosuniętych do krawędzi strony ale koniecznie należy dodać ramkę 1px w kolorze białym wyznaczającą granicę projektu, 
 • strona powinna być spłaszczona (zapisana do jednej warstwy),
 • plik może zawierać (nie koniecznie) tylko znaki formatowe (linie cięcia), nie należy dodawać drukarskich paserów i skal,
 • odległość ważnych obiektów od linii cięcia tzw. "margines wewnętrzny" min. 4 mm,
 • przeźroczystości, cienie i przejścia tonalne zamienione na bitmapy,
 • dla tekstu w kolorze czarnym ustawienia są następujące: C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%,
 • dla tła w kolorze czarnym optymalne ustawienia są następujące: C-20%, M-20%, Y-20%, K-100%,
 • minimalne natężenie poszczególnych składowych C, M, Y, K to 15%,
 • maksymalne nafarbienie (zwane też „suma farb”) to 300%,
 • nie drukujemy koloru białego, dlatego biały kolor w pliku powinien być zaznaczony jako wybrany.


Format BRUTTO, "ze spadami" - format docelowy powiększony o spady (tło projektu poszerzone o 2-3 mm w każdą stronę). Jeżeli projekt ma kolorowe tło lub zawiera elementy stykające się z krawędzią konieczne jest wykonanie projektu uwzględniającego format brutto.

Format NETTO, "bez spadów" - format docelowy, wymiary produktu po obcięciu.
Jeżeli projekt ma białe tło i ważne elementy są umieszczone nie bliżej niż 4-5 mm od linii cięcia (formatu gotowego produktu) projekt może być w formacie docelowym (netto).

Bezpieczny OBSZAR- przestrzeń, w której umieszczanie tekstów i logotypów jest bezpieczne.
Bezpieczny obszar znajduje się 5 mm od krawędzi formatu netto.

SPADY- przestrzeń pomiędzy formatem netto i brutto, która zostaje odrzucona przy docinaniu pracy.