Ślubne

Zaproszenia i dodatki ślubne - Jak przygotować pliki do druku

Przed wysłaniem wszystkich plików do druku polecamy przesłać dla sprawdzania po jednym egz. każdego rodzaju (zaproszenie, winietka, wkładka). Mogą to być nawet wstępne pliki.
To zaoszczędzi Państwa czas na edycję wszystkich plików w całości w razie nie odpowiedniości wymaganiom przygotowania do druku. 

Wyślij plik/pliki na info@dpidruk.pl wraz z opisem - https://dpidruk.pl/jak-zamowic

Zaproszenia, winietki, wkładki, menu, zawieszki, numerki, naklejki

UWAGA: dopuszczalna dokładność wymiarów gotowego produkru może się mieścić w zakresie  +/- 2mm 

wektor: PDF (preferowany)
 • plik wielostronicowy do 20MB z nazwą np. "Zaproszenia", "Winietki", "Wkładki", "RSVP" 
  jeden rodzaj - jeden plik (np. spersonalizowane winietki oraz zaproszenia "jednokartkowe" zadrukowane jednostronnie) 
  plus plik osobny z nazwą np. "Zaproszenia-str.2", "Wkładki-str.2", "RSVP-str.2" 
  strona bez personalizacji zaproszeń "jednokartkowych", wkładek, kartek zadrukowanych dwustronnie 
 • plik dwustronicowy lub dwa pliki osobno (str. 1, str. 2) 
  zaproszenia, wkładki, menu, zawieszki bez personalizacji zadrukowane dwustronnie 
bitmap: JPG, JPEG, PNG 
 • osobne pliki z nazwą np. "Imię Nazwisko" lub "1,2,3,4,5..."
  plus plik osobny z nazwą np. "Zaproszenia-str.2", "Wkładki-str.2", "RSVP-str.2" 
 • przy zamówieniu kilku produktów osobne pliki mogą być zapisane do folderów "Zaproszenia", "Winietki", "Wkładki", "RSVP" 

Spady po 1-2 mm z każdej strony jeżeli grafika dochodzi do krawędzi formatu, np. jeśli kartka ma mieć docelowo wymiary 100x210 mm to projekt wizytówki musi mieć wymiary 104x214 mm

Spady nie są konieczne, gdy projekt nie ma zdjęć, teł i innych elementów dosuniętych do krawędzi strony ale koniecznie należy dodać ramkę 1px w kolorze białym wyznaczającą granicę projektu 

 • pliki należy przygotowywać w skali 1:1,
 • kolor w trybie CMYK,
 • brak osadzonych profili kolorystycznych i kolorów dodatkowych np. Pantone,
 • rozdzielczość elementów rastrowych (zdjęcia, grafika, bitmapy) min 200 dpi, 
 • odległość ważnych obiektów od linii cięcia tzw. "margines wewnętrzny" min. 4 mm, 
 • nie drukujemy koloru białego, dlatego biały kolor w pliku powinien być zaznaczony jako wybrany.

Plan stołów

UWAGA: dopuszczalna dokładność wymiarów gotowego produkru może się mieścić w zakresie  +/- 0,5cm 

wektor: PDF
bitmap: JPG, JPEG, PNG 
 • spady nie są konieczne,
 • plik może zawierać (nie koniecznie) tylko znaki formatowe (linie cięcia), nie należy dodawać drukarskich paserów i skal,
 • kolorystyka dowolna Format BRUTTO
, "ze spadami" - format docelowy powiększony o spady (tło projektu poszerzone o 2-3 mm w każdą stronę). Jeżeli projekt ma kolorowe tło lub zawiera elementy stykające się z krawędzią konieczne jest wykonanie projektu uwzględniającego format brutto.

Format NETTO, "bez spadów" - format docelowy, wymiary produktu po obcięciu.
Jeżeli projekt ma białe tło i ważne elementy są umieszczone nie bliżej niż 4-5 mm od linii cięcia (formatu gotowego produktu) projekt może być w formacie docelowym (netto).

Bezpieczny OBSZAR- przestrzeń, w której umieszczanie tekstów i logotypów jest bezpieczne.
Bezpieczny obszar znajduje się 5 mm od krawędzi formatu netto.

SPADY- przestrzeń pomiędzy formatem netto i brutto, która zostaje odrzucona przy docinaniu pracy.