Ślubne

Zaproszenia i dodatki ślubne - Jak przygotować pliki do druku

Przed wysłaniem wszystkich plików do druku zachęcamy przesłać dla sprawdzania po jednym egz. każdego rodzaju (np. zaproszenie, winietka, wkładka). Mogą to być nawet wstępne pliki. 
To zaoszczędzi Państwa czas na edycję wszystkich plików w całości w razie nie odpowiedniości projektów wymaganiom przygotowania do druku. 

Wyślij plik/pliki na info@dpidruk.pl wraz z opisem - https://dpidruk.pl/jak-zamowic

Zaproszenia, winietki, wkładki, menu, zawieszki, numerki, naklejki

UWAGA: dopuszczalna dokładność wymiarów gotowego produktu może się mieścić w zakresie  +/- 2mm  

Wektor: PDF (preferowany)
 • osobno plik jednostronicowy z nazwą np. "Zaproszenie_Str.1", "Wkładka", "RSVP" 
  (niespersonalizowana strona zaproszeń drukowanych dwustronnie lub kartek drukowanych jednostronnie)
  + plik wielostronicowy do 20MB z nazwą np. "Zaproszenie_Str.2", "Winietki", "Wkładki"
  (spersonalizowane strony zaproszeń lub spersonalizowane winietki, kartki)
 • plik dwustronicowy lub dwa pliki osobno (Str.1, Str.2) 
  (zaproszenie, wkładka, menu bez personalizacji drukowane dwustronnie)
Rastr: JPG, JPEG, PNG 
 • plik z nazwą np. "Zaproszenie-Str.1", "Wkładka-Str.1" 
  (niespersonalizowana strona zaproszeń drukowanych dwustronnie lub kartek drukowanych jednostronnie)
  + osobne pliki z nazwą np. "Imię Nazwisko" lub "Z-1, Z-2, Z-3, Z-4, Z-5..." 
  (spersonalizowane strony zaproszeń lub spersonalizowane winietki, kartki)
 • przy zamówieniu kilku produktów pliki każdego rodzaju mogą być zapisane do folderów np. "Zaproszenia", "Winietki".

Spady po 2 mm z każdej strony jeżeli grafika dochodzi do krawędzi formatu, np. jeśli kartka powinna mieć docelowo wymiary po przycięciu 105x148 mm wtedy projekt kartki musi mieć wymiary brutto 109x152 mm.

Spady nie są konieczne gdy projekt nie ma zdjęć, teł i innych elementów dosuniętych do krawędzi strony ale koniecznie należy dodać ramkę 1px w kolorze białym wyznaczającą granicę projektu.

 • pliki należy przygotowywać w skali 1:1
 • kolorystyka dowolna
 • rozdzielczość elementów rastrowych (zdjęcia, grafika, bitmapy) min 200 dpi
 • wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe
 • odległość ważnych obiektów od linii cięcia tzw. "margines wewnętrzny" min. 4-5 mm
 • nie drukujemy koloru białego, dlatego biały kolor w pliku powinien być zaznaczony jako wybrany

Plan stołów

UWAGA: dopuszczalna dokładność wymiarów gotowego produktu może się mieścić w zakresie  +/- 0,5cm 

wektor: PDF
rastr: JPG, JPEG, PNG 
 • spady nie są konieczne
 • plik może zawierać (nie koniecznie) tylko znaki formatowe (linie cięcia)
 • nie należy dodawać drukarskich paserów i skal
 • kolorystyka dowolna 


Format BRUTTO
, "ze spadami" - format docelowy powiększony o spady (tło projektu poszerzone o 2-3 mm w każdą stronę). Jeżeli projekt ma kolorowe tło lub zawiera elementy stykające się z krawędzią konieczne jest wykonanie projektu uwzględniającego format brutto.

Format NETTO, "bez spadów" - format docelowy, wymiary produktu po obcięciu.
Jeżeli projekt ma białe tło i ważne elementy są umieszczone nie bliżej niż 4-5 mm od linii cięcia (formatu gotowego produktu) projekt może być w formacie docelowym (netto) ale koniecznie należy dodać ramkę 1px w kolorze białym wyznaczającą granicę projektu. 

Bezpieczny OBSZAR - przestrzeń, w której umieszczanie tekstów i elementów jest bezpieczne.
Bezpieczny obszar znajduje się o 4-5 mm mm od krawędzi formatu netto.

SPADY- przestrzeń pomiędzy formatem netto a brutto, która zostaje odrzucona przy docinaniu wydruku.