Plakaty

Plakaty wielkoformatowe - Jak przygotować plik do druku

Projekty plakatów przyjmujemy w następujących formatach:
wektor: PDF (preferowany)
bitmap: JPG, JPEG, PNG, TIFF

  • pliki należy przygotowywać w skali 1:1,
  • czcionki powinny być zamienione na krzywe,
  • podstawową skalą kolorystyczną jest CMYK,
  • bez dodatkowych profili kolorystycznych i kolorów np. Pantone,
  • rozdzielczość elementów rastrowych (zdjęcia, grafiki, bitmapy) min 200 dpi,
  • do druku wielkoformatowego nie są potrzebne spady,
  • w złożonych projektach (cienie, przeźroczystości) należy zawsze spłaszczać warstwy pozostawiając w postaci wektorowej tylko teksty, loga, grafikę, itp., 
  • plik może zawierać (nie koniecznie) tylko znaki formatowe (linie cięcia), nie należy dodawać drukarskich paserów i skal,
  • odległość ważnych obiektów od linii cięcia tzw. "margines wewnętrzny" min. 1 cm,
  • nie drukujemy koloru białego, dlatego biały kolor w pliku powinien być zaznaczony jako wybrany.


Format BRUTTO, "ze spadami" - format docelowy powiększony o spady (tło projektu poszerzone o 2-3 mm w każdą stronę). Jeżeli projekt ma kolorowe tło lub zawiera elementy stykające się z krawędzią konieczne jest wykonanie projektu uwzględniającego format brutto.

Format NETTO, "bez spadów" - format docelowy, wymiary produktu po obcięciu.
Jeżeli projekt ma białe tło i ważne elementy są umieszczone nie bliżej niż 4-5 mm od linii cięcia (formatu gotowego produktu) projekt może być w formacie docelowym (netto).

Bezpieczny OBSZAR- przestrzeń, w której umieszczanie tekstów i logotypów jest bezpieczne.
Bezpieczny obszar znajduje się 5 mm od krawędzi formatu netto.

SPADY- przestrzeń pomiędzy formatem netto i brutto, która zostaje odrzucona przy docinaniu pracy.