Broszury, Katalogi

Broszury, Katalogi, Raporty - Jak przygotować plik do druku

Projekty przyjmujemy w formacie wielostronicowego pliku PDF 

  • kolor w trybie CMYK, bez dodatkowych profili kolorystycznych i kolorów np. Pantone,
  • rozdzielczość elementów rastrowych (zdjęcia, grafiki, bitmapy) 300 dpi,
  • odległość ważnych obiektów od linii cięcia tzw. "margines wewnętrzny" min. 5 mm,
  • dla tekstu w kolorze czarnym ustawienia są następujące: C-0%, M-0%, Y-0%, K-100%,
  • dla tła w kolorze czarnym optymalne ustawienia są następujące: C-20%, M-20%, Y-20%, K-100%,
  • minimalne natężenie poszczególnych składowych C, M, Y, K to 15%,
  • maksymalne nafarbienie (zwane też „suma farb”) to 300%,
  • nie drukujemy koloru białego, dlatego biały kolor w pliku powinien być zaznaczony jako wybrany
  • nie należy dodawać drukarskich paserów i skal, ale koniecznie dodać znaczniki cięcia (wzór nr 3)


PROJEKT BEZ SPADÓW
(docelowy)
Spady nie są koniecznie, gdy projekt ma białe tło oraz nie zawiera zdjęć i innych elementów stykających się z krawędzią.

1. Broszury, katalogi w formacie A4 bindowane lub klejone (wzór nr 1)
- wymiary: A4
- druk na papierze zwykłym 80g lub satynowym
- bindowanie plastikowe lub metalowe, oprawa w okładkę twardą lub miękką
- zadruk posiada marginesy technologiczne (pole bez nadruku ok. 4-5 mm z każdej strony)

Grafika do druku broszury przy oprawie w grzbiet lub spiralę powinna być przygotowana z uwzględnieniem wycinanych otworów:
- dziurki do grzbietu plastikowego zaczynają się 3 mm od krawędzi i mają 3 mm szerokości (bezpieczny obszar zaczyna się więc 6 mm od grzbietu);
- dziurki do spirali metalowej zaczynają się 4 mm od krawędzi i mają 4 mm szerokości (bezpieczny obszar zaczyna się więc 8 mm od grzbietu).

2. Broszury, katalogi szyte (wzór nr 2)
- wymiary: A3 składane do A4, A4 składane do A5
- druk na papierze zwykłym 80g lub satynowym
- 2 zszywki zwykłe
- zadruk posiada marginesy technologiczne (pole bez nadruku ok. 4-5 mm z każdej strony) 


PROJEKT ZE SPADAMI
(z trzech stron)
Jeżeli projekt ma kolorowe tło lub zawiera elementy stykające się z krawędzią konieczne jest wykonanie projektu uwzględniającego format brutto.

3.
Broszury, katalogi szyte (wzory nr 4, nr 5)
- wymiary: A3 składane do A4, A4 składane do A5
- druk na papierze satynowym lub kredowym
- 2 zszywki zwykłe
- spady min 3 mm
- każda strona projektu powinna mieć wyrażnie zaznaczone linie cięcia, odsunięte od formatu netto


Format NETTO, "bez spadów"
Wymiary katalogu, broszury format docelowy, czyli po obcięciu (A4, A5).
Jeżeli projekt ma białe tło i ważne elementy są umieszczone nie bliżej niż 4-5 mm od linii cięcia (formatu gotowego produktu) projekt może być w formacie docelowym (netto).


Format BRUTTO, "ze spadami"
Format docelowy powiększony o spady (tło projektu poszerzone o min 3 mm w każdą stronę). 
Jeżeli katalog, broszura ma kolorowe tło lub zawiera elementy stykające się z krawędzią konieczne jest wykonanie projektu uwzględniającego format brutto. 


Bezpieczny OBSZAR
Przestrzeń, w której umieszczanie tekstów i logotypów jest bezpieczne. 
Bezpieczny obszar znajduje się 5 mm od krawędzi formatu netto.

SPADY
Przestrzeń pomiędzy formatem netto a brutto, która zostaje odrzucona przy docinaniu pracy.
Spad powinien wynosić min 3 mm.